ขณะนี้ปิดการลงทะเบียนสัมมนาสมาคมการค้าประจำปี 2562 (ภาคบ่าย)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์